שירותים נוספים

מוקד לקיחת דמים:  10:00…..08:00

שירותי אחיות

יום א':

13:00…..11:00
18:00…..15:00

יום ב', ג', ה':

13:00…..11:00
18:00…..15:00

יום ד':

15:00…..11:00
19:00…..16:00

אחות חנה גנץ

מכון רנטגן

מרכז רפואי רפא נא הציבה את הסטנדרטים למצוינות ברפואה בישראל עוד מראשית ימיה. רשימה ארוכה ומרשימה של הישגים לאורך השנים מעידה על חזונה של מרכז רפואי רפא נא ועל השליחות שנטלה על עצמה.

 

יומים א'-ה':

13:00…..09:00
19:00…..16:00

יום ו':

12:00…..08:00